Regulamin ligi wiatrówkowej Airguns.pl

1. Cel zawodów:

Popularyzacja strzelectwa pneumatycznego
Doskonalenie umiejętności strzeleckich
Możliwość porównania wyników i sportowa rywalizacja członków portalu Airguns

2. Organizator zawodów:

Społeczność portalu http://www.airguns.pl/

3. Termin i miejsce:

Zawody rozgrywane są w cyklu comiesięcznym. Zawodnicy nadsyłają swoje wyniki do osoby prowadzącej
obliczanie wyników (sędziego zawodów). Wyniki można przesyłać od pierwszego dnia danego miesiąca
zaczynając, kończąc na ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca, do godziny 12:00. Publikacja wyników
danej rundy nastąpi 1-szego każdego miesiąca następnego po rundzie, lub w jak najszybszym możliwym
terminie. Chodzi o to żeby w czasie rozgrywania zawodów uczestnicy wzajemnie nie mieli dostępu
do innych wyników aby się nimi nie kierowali przy wykonywaniu własnych strzelań.

Każdy zawodnik rozgrywa konkurencję w miejscu i czasie dla niego dogodnym, z uwzględnieniem
regulaminu ISSF dotyczącego danej konkurencji (odległość i wymiary tarczy, rodzaj broni)
Dla kategorii open obowiązuje jedynie wymiar tarczy (ISSF) i odległość do tarczy.

4. Konkurencje:

Ppn 10 metrów - 40 strzałów

Dowolna ilość strzałów próbnych. Po rozpoczęciu strzałów ocenianych nie ma możliwości
powrotu do strzałów próbnych. 40 strzałów ocenianych w 4 seriach 10-cio strzałowych. Czas na konkurencję
(ze strzałami próbnymi) 1h 15min. Strzelamy z jednej ręki

Pistolet open 10 metrów - 40 strzałów

Jak dla Ppn 10-40, nie obowiązują ograniczenia dotyczące samego pistoletu (wymiary, opór spustu)
Nie dopuszcza się stosowania celowników laserowych, kolimatorów, lunet, itp ułatwiających celowanie.
Strzelamy z jednej ręki.

Kpn 10 metrów - 40 strzałów

Dowolna ilość strzałów próbnych. Po rozpoczęciu strzałów ocenianych nie ma możliwości
powrotu do strzałów próbnych. 40 strzałów ocenianych w 4 seriach 10-cio strzałowych. Czas na konkurencję
(ze strzałami próbnymi) 1h 15min. Pozostałe zasady (postawa, tarcze) jak dla konkurencji ISSF.

Kpn 10 metrów - 40 strzałów open

Jak Kpn - tylko dopuszczalne celowniki optyczne inne niż przyrządy otwarte.

Kpn 10 metrów - 40 strzałów Junior

Dowolna ilość strzałów próbnych. Po rozpoczęciu strzałów ocenianych nie ma możliwości
powrotu do strzałów próbnych. 40 strzałów ocenianych w 4 seriach 10-cio strzałowych. Czas na konkurencję
(ze strzałami próbnymi) 1h 15min. Tarcze jak dla konkurencji ISSF, postawa dowolna, karabinek i celownik
dowolny, można używać podpórki. Wiek zawodnika do czternastu lat. Strzelamy tylko pod opieką osoby dorosłej!

Ppn - 6 metrów - 40 strzałów Klasa BBs

Pistolety pneumatyczne napędzane CO2 strzelające śrutem kulistym BBs/Dowolne łącznie z Blowback/
Dowolna ilość strzałów próbnych. Po rozpoczęciu strzałów ocenianych nie ma możliwości
powrotu do strzałów próbnych. 40 strzałów ocenianych w 4 seriach 10-cio strzałowych. Czas na konkurencję
dowolny. Strzelamy z pozycji stojącej jednej ręki lub obu rąk.

Ppn - 6 metrów - 40 strzałów Klasa Diabolo

Pistolety pneumatyczne CO2 strzelające śrutem typu Diabolo/Dowolne łącznie z Blowback/
Dowolna ilość strzałów próbnych. Po rozpoczęciu strzałów ocenianych nie ma możliwości
powrotu do strzałów próbnych. 40 strzałów ocenianych w 4 seriach 10-cio strzałowych. Czas na konkurencję
dowolny. Strzelamy z pozycji stojącej jednej ręki lub obu rąk.

Ppn - 6 metrów - 40 strzałów Klasa Weteran

Pistolety pneumatyczne sprężynowe strzelające śrutem typu Diabolo/Dowolne? /
Dowolna ilość strzałów próbnych. Po rozpoczęciu strzałów ocenianych nie ma możliwości
powrotu do strzałów próbnych. 40 strzałów ocenianych w 4 seriach 10-cio strzałowych. Czas na konkurencję
dowolny. Strzelamy z pozycji stojącej jednej ręki lub obu rąk.

5. Klasyfikacja

Indywidualna w konkurencji Ppn, Ppn open, Kpn, Kpn open, Kpn Junior, Ppn 6 BBs, Ppn Diabolo i Ppn Weteran.

Klasyfikacja odbywa się w danej konkurencji w cyklu miesięcznym, kwartalnym i rocznym, przy czym w klasyfikacji
rocznej uwzględnia się osiem najlepszych wyników. Do klasyfikacji kwartalnej zalicza się dwa najlepsze wyniki,
do klasyfikacji półrocznej cztery.

6. Wyróżnienia

Po każdej rundzie dyplom za miejsca I-VI wysyłane na adres mailowy uczestnika w formie
elektronicznego pliku graficznego (jpg lub pdf jeszcze do ustalenia )

7. Uczestnictwo i zgłoszenia

W każdej rundzie turnieju uczestniczyć mogą wszyscy chętni miłośnicy strzelectwa.
Warunkiem jest dostęp do sprzętu (pistoletu bądź karabinu, odpowiednich tarcz, oraz
śrutu) Każdy uczestnik może startować w dowolnej ilości rund turnieju. Niedopuszczalny jest
wielokrotny udział jednej osoby w jednej edycji tej samej konkurencji (także pod innym nickiem).

8. Obliczanie wyników

Ponieważ turniej odbywa się na zasadach "fair play" każdy z zawodników oblicza swoje wyniki
samodzielnie przesyłając dane za każdy strzał w danej serii. Ilość oddanych strzałów do jednej tarczy
ustala sam zawodnik tak aby nie miał wątpliwości co do wyniku.
N.p. Seria I-sza 7, 9, 6, 8,8,9, 10,4,7,10 - razem: 78 bez uwzględnienia kolejności zdobytych
punktów za każdy strzał

9. Bezpieczeństwo

Za zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania strzelań odpowiada wyłącznie zawodnik.

10. Informacje dodatkowe

Uczestnictwo w turnieju jest nieodpłatne, wyniki każdej rundy będą publikowane także na stronie
forum Airguns.pl w wątku http://www.forum.airguns.pl/viewtopic.php?f=43&t=2622 oraz na stronie
http://skupienie.kimla.de/index.php?liga-airguns-ppn-2010,72